О нама

 

Удружење грађана „ Друштво за подизање Меморијалног центра српским жртвама геноцида у XX веку“ (Српски меморијал) је невладина и непрофитабилна организација основана на неодређено време с циљем прикупљања података о српским страдањима и подизања Меморијалног центра српским жртвама геноцида у XX веку.

Циљ Друштва

Tрајно обележавање и чување успомене на српска страдања и жртве током 20. века.

У интересу остваривања својих циљева Удружење ће посебно:

 • да иницира и сарађује са органима Републике Србије на доношењу закона за
  остваривање циљева
 • да прикупи, систематизује и обнародује документацију са именима српских жртава у
  20. веку: организује сарадњу и размену докумената са сродним научним институцијама у
  земљи и иностранству с циљем стварања потпуног увида у карактер и обим српских
  људских губитака у појединим регионима на подручју бивше Југославије које насељава или је насељавало српско становништво;
 • успоставити најнепосреднију сарадњу са Владом Републике Србије, Српском
  православном црквом, Српском академијом наука и уметности, Републиком Српском,
  као и са свим научним и меморијалним институцијама у Србији и изван Србије које
  су ангажоване на изучавању и чувању успомена на српске жртве;
 • активно учествује у формирању и подизању здања које ће својим грађевинским и
  архитектонским карактеристикама и обележјима достојно одражавати успомену на
  српска страдања током ХХ века,
 • да домаћој и страној јавности саопштава сазнања и историјске чињенице о
  српским жртвама до којих су дошли појединци и институције у свом истраживачком
  раду;
 • да у свим елементима и фазама рада, од откривања извора и прикупљања података
  до представљања јавности, користи најсавременија техничка средства, штампане и
  електронске медије;
(Према Статуту „Српског меморијала“, 23.12.2013)

Преседавајући Оснивачке скупштине
Александар Матановић

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestEmail to someonePrint this page

Comments are closed