Удружење политичких затвореника и жртава комунистичког режима: Обележје жртвама послератног комунистичког терора

Писмо Удружења политичких затвореника и жртава комунистичког режима

Писмо Удружења политичких затвореника и жртава комунистичког режима

УДРУЖЕЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ЗАТВОРЕНИКА И ЖРТАВА КОМУНИСТИЧКОГ РЕЖИМА
ASSOCIAТION OF POLIТICAL PRISONERS AND VICПMS OF COMMUNIST REGIME

Ваш знак:
Наш знак: 56/16
Београд, 17.06.2016.
Видиковачки венац 66

Друштво за подизање Меморијалног центра српским жртвама геноцида у хх веку
Београд, Змај Јовина 15

Предмет: Предлог допуне садржаја Меморијалног центра српским жртвама геноцида у ХХ веку.

Према нашим информацијама, у планираном Меморијалном центру свим српским жртвама геноцида у ХХ веку, нису обухваћене жртве послератне комунистичке репресије у Србији након 12. септембра 1944. године.

Наиме, према извештају Комисије за тајне гробнице убијених после 12.09.1944., у Србији је пописано 59.000 послератних жртава и лоцирано је 215 тајних масовних гробница.

Списак жртава се налази на e.mail адреси: tajnegrobnice@gmail.com и сајту: www.komisija1944.mpravde.gov.rs. За сада је ексхумирана само једна масовна гробница, у Бољевцу и посмртни остаци пренети на градско гробље, у гробницу која је обележена дрвеном плочом.

До сада није постојала политичка воља власти да се ексхумира бар по једна масовна гробница у сваком граду, а такође ни да се обележе скромним трајним ознакама све масовне гробнице.

Сходно изнетом, молимо Управни одбор Друштва, да се у оквиру предметног Меморијалног центра, на пригодан начин обележе и жртве послератног комунистичког терора.

Са поштовањем,

арх. Слободан Ђурић
председник Удружења политичких затвореника
и жртава комунистичког режима

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestEmail to someonePrint this page

Comments are closed