Српски меморијал: САОПШТЕЊЕ

Илустарација Фото: Интернет

Илустарација Фото: Интернет

Друштво за подизање меморијалног центра
српским жртвама геноцида у ХХ веку

Београд

Саопштење

Ових дана приводи се крају један од у 2015. години најзначајних послова Друштва за подизање меморијалног центра српским жртвама геноцида у 20. веку, израда Библиографије објављених радова о српским страдањима.

Реч је о код нас првој библиографији те врста у којој су дати уобичајени подаци о објављеним радовима у којима је тема страдање лица српске националности на просторима бивше Југославије од 1914. до 1995. године. Библиографија је полазна основа за будућа истраживања ове проблематике.

Аутор овог за српску културу и науку значајног дела је Јово Бајић уз помоћ и подршку Архива САНУ. Библиографија садржи битне податке за преко три хиљаде радова о страдањима особа српске нацоналности у Србији и бившим југословенским републикама током два светска рата и у сукобима 1991-1995, као и у међуратним раздобљима.

Изради библиографије, која ће током рада бити допуњавана и проширивана, дат је у Друштву за подизање меморијалног центра српским жртвама геноцида приоритетан значај у свим активностима током 2015.године.

Финансијска средства за израду библиографије обезбедили су суоснивачи Друштва господа Нићифор Аничић и др М. Милићевић, изјавио је председник Управног одбора академик Василије Крестић.

Београд, 13. марта 2016.
Информативна служба Српског меморијала

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestEmail to someonePrint this page

Comments are closed