Историјски архив Београда, 22. 6. 2022, Наталија Аранђеловић, Дневник 1915–1918.

Наталија Аранђеловић, Дневник 1915–1918, насловница Фото: Историјски архив Београда

Наталија Аранђеловић, Дневник 1915–1918, насловница Фото: Историјски архив Београда

Дневник Наталије Аранђеловић, Београђанке, супруге Николе Ј. Аранђеловића, српског официра редак је и вредан документ који сведочи о ратној свакодневници и преживљавању породице у мучним годинама окупације Србије 1915–1918.

Осим о догађајима који су се одвијали у граду и информацијама које су стизале са удаљених фронтова, Наталија пише и о сопственим осећањима према мужу, деци, земљи која је нестала у рату, животу под окупатором. Размишља о положају жене у друштву и њеној улози у породици.

 

Наталија Аранђеловић, Дневник 1915–1918.
Издавач: Историјски архив Београда
Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић
Приређивачи: Јелена Митровић Коцев, Марко Перић, Слободан Мандић
Рецензент: др Милан Ристовић
Лектура и коректура: мр Наташа Николић
Прелом текста и припрема за штампу: Верица Николић
Дизајн корица: Зорица Нетај
Штампа: Зламен д.о.о.
Тираж: 500

Преузмите публикацију у електронском облику

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestEmail to someonePrint this page

Comments are closed