СПЦ, Политика, 19.3.2008, Српско гробље у Алжиру није заборављено

Српско војничко гробље Алжир Фото: Политика

Српско војничко гробље Алжир Фото: Политика

У граду Алжиру, на територији градске општине Дели Ибрахим (Dely Ibrahim), налази се Српско војничко гробље на коме почивају посмртни остаци 324 страдала припадника Српске војске. Формирано је у периоду између 1916. и 1919. године, у време када се у неколико приобалних градова и насеља у Алжиру налазило више француских војних болница у којима су збрињавани рањени и исцрпљени српски војници који су са острва Крф и Видо ради наставка лечења транспортовани у савезничке војне болнице у северној Африци.

Гробље се данас налази на подручју градске општине Дели Ибрахим где је 1982. године премештено са своје првобитне локације у месту Таменфуст (Tamenfoust), раније Кап Матифу (Cap Matifou). Надгробна обележја су смештена на парцели трапезоидног облика, а само Српско војничко гробље својом источном страном ослања се на суседно Немачко војничко гробље.

Гробна обележја су урађена у виду бетонских плоча димензија 70 са 100 центиметара са остављеном касетом у средини, димензија 20 са 40 центиметара, која је испуњена земљом. У плочама су заливани крстови израђени од прикованих дрвених дашчица. Оријентација гробова је неправилна будући да се они налазе на дијагонали север-југ. У улазној зони читавог комплекса је постављена копија првобитног споменика који се налазио на изворном локалитету Српског војничког гробља, пре његовог премештања на локалитет у општини Дели Ибрахим.

Сталну бригу о Српском војничком гробљу у граду Алжиру води Амбасада Републике Србије у ДНР Алжир, као и Министарство рада и социјалне политике Републике Србије које се у оквиру великог спектра својих надлежности стара и о заштити српских војних меморијала у земљи и иностранству и неговању традиција ослободилачких ратова Србије.

 

Д. Ристић

 

 

———————————————————–

Списак сахрањених на Српском војничком гробљу у Алжиру

Абреновић Сретен, Аксимовић Љубомир, Алексић Милан, Анђелић Мијат, Арнаутовић Михајло, Арсемневић Марко, Бадиновић Радомир, Баеран Бечан, Бајковсни Тихомир, Бајурини Јоса, Бакић Милан, Бандеић Милан, Банхић Светолик, Белић Ђорђе, Бишић Дамјан, Благојевић Цветко, Богдановић Сима, Богићевић Славко, Божиновић Видосав, Бошковић Маринко, Бошковић Милан, Брекић Благоје, Будановић Радослав, Булидина Базна, Ваљаревић Миодраг, Варабановић Живојин, Васовић Милован, Вељковић Милија, Веселиновић Богољуб, Веселиновић Младен, Вивић Драгомир, Витезовић Страхиња, Витомировић Димитрије, Воировић Ђорђе, Врмичић Јован, Вујић Спасоје, Вукићевић Богољуб, Вукобратовић Марко, Вуковић Милутин, Вуковић Рајко, Вулићевић Миленко, Вучиновић Авакум, Гавриловић Ђорђе, Гајић Милан, Гајић Станоје, Глишић Драгомир, Глишић Милентије, Грађелковић Петроније, Грековић Пантелија, Дамњановић Никодије, Данчиновић Димитрије, Дилијан Спасоје, Димитријевић Александар, Димитријевић Коста, Димитријевић Милош, Димитријевић Чедомир, Динић Драгољуб, Докић Милан, Дрендаревић Миливоје, Дукановић Сава, Ђерић Драгић, Ђокић Живадин, Ђорђановић Јован, Ђорђевић Драгић, Ђорђевић Микаило, Ђорђевић Тихомир, Ђорић Војислав, Ђукић Обрад, Ђукић Рад, Ђурић Радосав, Ђуричић Милош, Живановић Драгомир, Живановић Љубомир, Живковић Јован, Животић Стојадин, Здравковић Александар, Зебић Милан, Златановић Димитрије, Ивановић Милан, Ивановић Стојан, Игњатовић Велисав, Игњатовић Жарко, Илић Нинко, Илић Радисав, Јабландић Живојин, Јагић Светозар, Јанковић Александар, Јанковић Величко, Јанковић Веселин, Јанковић Јован, Јанковић Милентије, Јевтић Ђорђе, Јевтић Микаило, Јеремић Радивоје, Јовановић Алекса, Јовановић Бранислав, Јовановић Војислав, Јовановић Глигорије, Јовановић Драгић, Јовановић Душан, Јовановић Илија, Јовановић Јанче, Јовановић Јеленко, Јовановић Милентије, Јовановић Милорад, Јовановић Милош, Јовановић Милутин, Јовановић Митар, Јовановић Павле, Јовановић Радосав, Јовановић Стеван, Јовић Милош, Јовић Светозар, Јовичић Милорад, Јовичић Милутин, Јовичић Павле, Јовтић Павле, Јосиљевић Славко, Јосић Стефан, Јотић Михајло, Кабачевић Лазар, Калиновић Паун, Карадаковић Илија, Карић Аранђел, Кестић Милорад, Клајић Сава, Ковачевић Коста, Колајић Димитрије, Костић Добросав, Крестић Светозар, Кречун Петар, Кристић Владимир, Лазић Миливоје, Лукић Добросав, Лукић Никола, Луковић Јусид, Мајсторовић Живко, Максимовић Добросав, Максимовић Живко, Мандић Милинко, Марјановић Лазар, Марковић Богдан, Марковић Кристивоје, Марковић Раденко, Марковић Стојан, Матејић Светислав, Матић Живота, Матић Костадин, Матић Радивоје, Мацић Драгомир, Мацић Миливоје, Машић Живота, Мелинковић Драгољуб, Мелитић Станимир, Мемић Момир, Мермић Петар, Мершковић Богдан, Мијатовић Станоје, Мијатовић Танаско, Микаиловић Петар, Микајиловић Милорад, Микајиловић Милорад, Микајиловић Сава, Микајиловић Станимир, Миколић Ајмадар, Миколић Бранислав, Милановић Драгољуб, Милановић Михајило, Милетић Богосав, Милетић Живота, Милић Драгомир, Милић Петар, Миловановић Жарко, Миловановић Љубомир, Миловановић Стојан, Милојевић Драгутин, Милосављевић Живко, Милосављевић Кристијан, Милосављевић Милија, Милосављевић Светозар, Милутиновић Аврам, Милутиновић Драгутин, Миранџић Милан, Мирковић Милисав, Мирчић Љубомир, Митић Живко, Митровић Светозар, Мићовић Михајило, Михајловић Н., Морачевић Драгомир, Мунић Живан, Накић Добросав, Недељковић Сава, Нешановић Јован, Нешковић Ђорђе, Никић Младен, Николић Василије, Николић Милоје, Николић Ненад, Обрадовић Јован, Обрадовић Милоје, Обрадовић Радоје, Огњановић Владета, Павалић Спаса, Павићевић Александар, Павловић Димитрије, Павловић Добрица, Павловић Драгољуб, Павловић Драгутин, Павловић Недељко, Павловић Светолик, Пајовић Милисав, Пандерц Јездимир, Пеничић Живан, Перичић Милорад, Перичић Станоје, Перковић Милан, Петровић Богдан, Петровић Милан, Петровић Петар, Петровић Светислав, Петровић Стеван, Пешовић Милош, Плазина Адам, Плазинић Велимир, Познановић Димитрије, Попић Василије, Поповић Драгутин, Поповић Ђорђе, Поповић Павле, Поповић Чедомир, Продановић Танасије, Протић Коста, Протић Милисав, Равнојевић Милош, Радивојевић Живојин, Радић Јован, Радовић Драгомир, Радосављевић Вожидар, Радосављевић Драгутин, Радосављевић Милош, Радуловић Ђорђе, Радуловић Павле, Ранковић Крста, Рашковић Ђорђе, Ристић Владимир, Ристић Здравко, Русо Моша, Савић Најдан, Савић Ранко, Симић Милутин, Симић Софроније, Симоновић Драгомир, Славковић Петар, Словић Ставра, Спасојевић Будимир, Срећковић Никола, Стаменковић Алекса, Станковић Милан, Станковић Младен, Станковић Ранђел, Станковић Тома, Станојевић Сава, Станчевић Драгољуб, Стевановић Михаило, Стевановић Тадија, Стевић Јован, Стевовић Војислав, Стејић Милан, Стефановић Богољуб, Стефановић Коста, Стојановић Владимир, Стојановић Војин, Стојановић Димитрије, Стојановић Петар, Стојановић Светозар, Стојановић Тихомир, Стојић Стојан, Стојичевић Јован, Стојковић Стојадин, Стојовић Бошко, Стокић Микајило, Суботић Миливоје, Судар Лука, Танасијевић Миладин, Танчић Милош, Терзић Микајило, Терзић Чедомир, Тимотијевић Драгутин, Тодоровић Драгоје, Тодоровић Петар, Трајиловић Ранисав, Третић Живко, Трнинић Светозар, Ћирирћ Светозар, Урошевић Милоје, Хољевац Трајко, Цветковић Душан, Цвијовић Милоје, Чавић Будимир, Чампара Лука, Чвркић Благоје, Чекеревац Станимир, Чолић Гвозден, Чолић Живко, Чолић Танасије, Чурине Костадин, Шаршевић Драгомир, Шешлига Стеван, Шићевић Миладин.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestEmail to someonePrint this page

Comments are closed